skip to Main Content
Hardangervidda Nasjonalpark

Hardangervidda nasjonalpark ligger innenfor Hardangervidda, Nord-Europas største høyfjellsplatå.
Nasjonalparken representerer et særlig verdifullt høyfjellsområde. Den er viktig som tilholdssted for Europas største villreinstamme, og er sørligste utpost for fjellrev, snøugle og mange andre arter av arktiske planter og dyr. Nasjonalparken er også kjent for sine tallrike vann og vassdrag med fin fjellørret.

Hardangervidda er et populært turmål for mange og DNT (Den Norske Turistforeningen) har mange turisthytter der. I påsken er det populært for mange å gå fra hytte til hytte på Hardangervidda.

Hardangervidda Nasjonalparksenter på Skinnarbu er en moderne interaktiv utstilling om Natur- og villrein. Senteret ligger 20 km vest for Rjukan og er tildelt sølvmedalje fra det europeiske designforbundet for nest beste interaktive utstilling i hele Europa i 2013.

Finn ut mer om Hardangervidda og Hardangervidda Nasjonalparksenter på Hardangervidda.com

Back To Top