skip to Main Content

Velkommen til Rjukan Kinokafé, vi åpner dørene 6. juni. I historiske lokaler kan du oppleve vårt norsk/italienske kjøkken med spennende retter for både lunsj og middag.

Åpningstider alle dager fra kl. 11:00-22:00 ( matservering 11:30-21:00 )

For mer informasjon og bordbestilling kontakt oss her eller på tlf. 948 57 909

Historie:

Kino Kafé ligger i historiske Rjukanhuset, som ble reist av arbeiderbevegelsen for kulturell, politisk og faglig virksomhet da den hadde vokst i styrke gjennom mange år. Det fikk en sentral beliggenhet, og en påkostet fasade og innredning som en symbolsterk manifestasjon.

Kostnaden var stor, og fordi fagbevegelsen sentralt ikke hadde likvide midler å avse måtte lån opptas hos private, hvor bl.a. Norsk Hydro bidro. De to osloarkitektene (Jacob Hanssen og Georg Iversen) tegnet bygget i en brytningstid mellom 1920-årenes nordiske nyklassisisme og funksjonalisme.

Bygget er tydelig inspirert av funksjonalismen i grenseland mot art-deco, men har enkelte klassisistiske trekk.

1930-tallets økonomiske nedgangstider og arbeidskonflikt med lockout i 1931 førte til at arbeiderbevegelsen måtte oppgi sitt hus. Det ble overtatt av Hydro i 1935, hvoretter navnet ble endret til Rjukanhuset. Etter å ha vært i Hydros eie til 1949 fikk arbeiderbevegelsen framforhandlet et nytt eierskap. Det varte til 1989, da det ble solgt til Tinn kommune.

I 1991 ble ny kinosal innviet. I 2012 ble bygget istandsatt og tilbakeført med vinduer og farger. Bokstavene FH som ble hogd av fasaden i Hydro-perioden, er nå blitt tilbakeført. I dag framstår huset som et verdig vitnemål om arbeidernes innsats for bysamfunnet.

Back To Top